Стараем се да няма промяна, но въпреки това цените в обявеното меню може да претърпят корекции.

Основно меню 2022 за ресторант в хотелски комплекс Камелот_1
Основно меню 2022 за ресторант в хотелски комплекс Камелот_2
Основно меню 2022 за ресторант в хотелски комплекс Камелот_3
Основно меню 2022 за ресторант в хотелски комплекс Камелот_4
Основно меню 2022 за ресторант в хотелски комплекс Камелот_5
Основно меню 2022 за ресторант в хотелски комплекс Камелот_6
Основно меню 2022 за ресторант в хотелски комплекс Камелот_7
Основно меню 2022 за ресторант в хотелски комплекс Камелот_8
Основно меню 2022 за ресторант в хотелски комплекс Камелот_9
Основно меню 2022 за ресторант в хотелски комплекс Камелот_10
Основно меню 2022 за ресторант в хотелски комплекс Камелот_11
Основно меню 2022 за ресторант в хотелски комплекс Камелот_12
Основно меню 2022 за ресторант в хотелски комплекс Камелот_13
Основно меню 2022 за ресторант в хотелски комплекс Камелот_14
Основно меню 2022 за ресторант в хотелски комплекс Камелот_15
Основно меню 2022 за ресторант в хотелски комплекс Камелот_16